Çevre Teknolojileri Yarışması'nın ana hedefi insanların gezegen üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltmaktır. Çevre Teknolojileri Yarışması'nda yeni yaklaşımlar, yöntemler ve ürünler geliştirilerek dünyadaki çevresel sorunları azaltmak için zaman içinde edinilen gereksiz ve zararlı alışkanlıklar belirlenip değiştirilmeye ve böylece zengin kaynaklara sahip bir gelecek için çözümler üretilmeye çalışılır. Yeşil Teknolojiler Yarışması'nın hedefleri şunlardır:

Sürdürülebilirlik: Toplumsal ihtiyaçların gelecekte de yararlanılabilecek şekilde karşılanması eylemidir. 

Beşikten beşiğe tasarım: Mevcut üretim süreçleri çoğu zaman yalnızca birkaç defa kullanılabilen ürünler yaratır, bazen de ürünlerin atılmadan önce sadece bir kez kullanılması amaçlanır. Bu yarışmayla sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi hedeflenir.

İnovasyon: Günümüzde kullanılan teknolojiler, çevre üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İnovasyon; sürekli araştırma, tasarım ve geliştirme yoluyla bu teknolojileri daha yöntemlerlele araçlarla değiştirmeyi hedefler.

Uygulanabilirlik: Çevre teknolojileriyle ilgili yeni yöntemlerinin benimsenmesi, çevrenin korunmasını kolaylaştıran yeni kariyerler alanlarının yaratılması, sürdürülebilir destekleyici ekonomik tedbirlerin tasarlanması çevrenin korunmasını mümkün kılar.

Kaynakların verimli kullanımı: Üretim yöntemlerinin değiştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması, atık miktarını ve çevre kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasında önemli rol oynar.

Bu yarışma sadece Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır.

Başvuru için son tarih: 28 Şubat 2022!

Başvur

Forum

Yarışma Takvimi

Açıklama Tarih

Yarışma Son Başvuru Tarihi

28.02.2022

Proje ön raporu ve tedarik talebi

09.03.2022

Kayıt süreci tamamlanmış katılımcıların ilanı

16.03.2022

Detaylı proje raporu için son teslim tarihi

15.05.2022

Detaylı Proje Raporu Sonuçları, Finalist takımların duyurusu

22.05.2022

TEKNOFEST AZERBAYCAN 2022

26-29.05.2022

Ödüller

Kategori Ödül

A Kategorisi

Birinci

4.000 AZN

İkinci

2.000 AZN

Üçüncü

1.000 AZN

B Kategorisi

Birinci

6.000 AZN

İkinci

4.000 AZN

Üçüncü

2.000 AZN

C Kategorisi

Birinci

6.000 AZN

İkinci

4.000 AZN

Üçüncü

2.000 AZN

Danışman

Birinci

700 AZN

İkinci yer

500 AZN

Üçüncü

300 AZN